Hidden Figures – Free Film

Hidden Figures – Free Film

Date

Oct 17 2019

Time

5:00 pm

Free Film – Hidden Figures at Trinity Centre, Cardiff.

A wonderful film showing the struggles faced by a group of black women working for NASA in the 1960s. Everyone is welcome!

When: Thursday 17th October, 5pm

Where: Trinity Centre, Four Elms Road, Cardiff, CF24 1LE

How Much? FREE

 

Free popcorn and refreshments also included!

 

*With thanks to Cardiff Community Housing Association*

************************************************************

Ffilm am Ddim – Hidden Figures yng Nghanolfan y Drindod, Caerdydd.

Ffilm wych yn dangos y brwydrau wyneba grwp o fenywod ddu sy’n gweithio i NASA yn y 60au. Croeso i bawb!

Pryd: Nos Iau 17eg o Hydref, 5yp

Ble: Canolfan y Drindod, Four Elms Road, Caerdydd, CF24 1LE

Pris? AM DDIM!

 

Bydd popcorn a diod am ddim i bawb hefyd!

 

*Gyda diolch i Gymdeithas Tai Cymuned Caerdydd*