Dosbarthiadau Capoeira Classes

Dosbarthiadau Capoeira Classes

Date

Feb 11 2020 - Mar 31 2020

Time

4:00 am - 6:00 pm

Capoeira was developed as a Martial Art disguised as dance by Africans rebelling against their slavery in Brazil. Capoeira classes include dance moves, martial arts kicks, acrobatics, drumming, music and a lot of fun.

Datblygwyd Capoeira’n gelf filwrol wedi ei chuddio fel dawns gan Affricanwyr i wrthryfela yn erbyn eu caethwasiaeth ym Mrasil. Mae dosbarthiadau Capoeira yn cynnwys dawns, ciciau celf milwrol, symudiadau acrobatic, drymio a llawer o hwyl.

ACFrOgCWB1E4v0xd0xg2KjsBhtmUqVB 6wiP08nim62eRWTOdL0D6Q5sUwOQp5wELG5zgEzOPZI7ecwhwDuOjc3BU qZzQkusonSwDijxzOEQcZfBLCb2uRhbcvNgzbXoV6vYsylQdzqjEcdZwi9 2

ACFrOgCWB1E4v0xd0xg2KjsBhtmUqVB 6wiP08nim62eRWTOdL0D6Q5sUwOQp5wELG5zgEzOPZI7ecwhwDuOjc3BU qZzQkusonSwDijxzOEQcZfBLCb2uRhbcvNgzbXoV6vYsylQdzqjEcdZwi9 1